thumbnail - Doanh nghiệp TP HCM mới sử dụng 30% quỹ khoa học công nghệ
Viễn Đông
Hà Nội

Doanh nghiệp TP HCM mới sử dụng 30% quỹ khoa học công nghệ

Trong 4.400 tỷ đồng doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ, từ 124 doanh nghiệp mới có hơn 1.300 tỷ đồng được sử dụng, chiếm 30,7%. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác