thumbnail - Doanh thu tăng trưởng tốt, Hưng Thịnh Incons mở rộng làm tổng thầu xây dựng ngoài hệ sinh thái
Diệu Thúy
Hà Nội

Doanh thu tăng trưởng tốt, Hưng Thịnh Incons mở rộng làm tổng thầu xây dựng ngoài hệ sinh thái

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 3.245 tỷ đồng (+14%) và biên lợi nhuận gộp đạt 9,7%
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác