thumbnail - Dơi giả ong bắp cày để tránh bị cú ăn thịt
Quân Mạnh
Hà Nội

Dơi giả ong bắp cày để tránh bị cú ăn thịt

Khi dơi tai chuột lớn (Myotis myotis) bị cú tóm gọn, nó sẽ nhại tiếng vo ve của ong bắp cày để đánh lừa kẻ săn mồi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác