thumbnail - Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng
Tuấn Anh
Hà Nội

Đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu trên trong kết luận tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức trong hai ngày 21 và 22/7.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác