thumbnail - Đội mưa xem thanh niên dầm bùn thi vật cầu nước
Quân Mạnh
Hà Nội

Đội mưa xem thanh niên dầm bùn thi vật cầu nước

Hội vật cầu nước làng Vân, huyện Việt Yên thu hút hàng nghìn người đến cổ vũ 16 quan cầu cởi trần, đóng khố đua nhau đưa quả cầu gỗ 20 kg vào hố đội bạn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác