thumbnail - Đồng chí Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc
Lan đột biến
Hà Nội

Đồng chí Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX họp phiên toàn thể đầu tiên và bầu chọn các thành viên Bộ Chính trị cũng như Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác