thumbnail - 'Động không đáy' dưới nước sâu nhất thế giới
Lan đột biến
Hà Nội

'Động không đáy' dưới nước sâu nhất thế giới

Dữ liệu thám hiểm mới cho thấy hang động nước ngọt Hranice Abyss sâu ít nhất 450 m do robot vẫn chưa thể xuống tới đáy hang.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác