thumbnail - Đồng Nai đưa ra hướng xử lý đất mua bán giấy tay khu vực sân bay Long Thành
Cường bếu
Hà Nội

Đồng Nai đưa ra hướng xử lý đất mua bán giấy tay khu vực sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận, hướng dẫn về việc giải quyết các trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay ở khu vực dự án sân bay Long Thành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác