thumbnail - Đồng Nai đưa ra hướng xử lý đất mua bán giấy viết tay ở khu vực sân bay Long Thành
Cường bếu
Hà Nội

Đồng Nai đưa ra hướng xử lý đất mua bán giấy viết tay ở khu vực sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận, hướng dẫn về việc giải quyết các trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay ở khu vực dự án sân bay Long Thành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác