thumbnail - 'Đột ngột dừng thanh toán BHYT dịch vụ sẽ ảnh hưởng bệnh nhân'
Minh DucTRan
Hà Nội

'Đột ngột dừng thanh toán BHYT dịch vụ sẽ ảnh hưởng bệnh nhân'

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết bị động trước thông báo của Bộ Y tế về việc dừng thanh toán các dịch vụ kỹ thuật dùng máy đặt, mượn, ảnh hưởng bệnh nhân song vẫn phải thực hiện. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác