thumbnail - Dragon Capital: Cơ hội rất rõ ràng cho nhà đầu tư dài hạn, tiền sẽ ra khỏi nhóm đầu cơ
Thu Trang
Hà Nội

Dragon Capital: Cơ hội rất rõ ràng cho nhà đầu tư dài hạn, tiền sẽ ra khỏi nhóm đầu cơ

Theo Dragon Capital, tuy vẫn còn những ẩn số trong ngắn hạn, tại mức định giá này, tiềm năng lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư dài hạn là rất rõ ràng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác