thumbnail - Drone thủy lực nâng được vật nặng 95 kg
Thức SG
Hà Nội

Drone thủy lực nâng được vật nặng 95 kg

Công ty Flowcopter thử nghiệm mẫu drone thủy lực mới, hướng đến phạm vi bay 900 km và thời gian hoạt động 6 tiếng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác