thumbnail - Dự án nước sạch hơn 100 tỷ đồng 'đắp chiếu'
Viễn Đông
Hà Nội

Dự án nước sạch hơn 100 tỷ đồng 'đắp chiếu'

Hoàn thành một năm nay, song dự án cấp nước sạch cho 27.000 hộ dân huyện Sa Thầy chậm trễ nhiều năm, khi hoàn thành bị nhiều sự cố kỹ thuật. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác