thumbnail - Dự báo điểm chuẩn khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2022
Viễn Đông
Hà Nội

Dự báo điểm chuẩn khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2022

Theo dự báo của các chuyên gia, các ngành xã hội xét tuyển tổ hợp có môn Lịch sử, Giáo dục công dân điểm chuẩn có thể tăng nhẹ, các ngành xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh, điểm chuẩn có thể giảm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác