thumbnail - Dự đoán điểm chuẩn các ngành có môn Vật lý sẽ tăng từ 1 đến 1,5 điểm
Lan đột biến
Hà Nội

Dự đoán điểm chuẩn các ngành có môn Vật lý sẽ tăng từ 1 đến 1,5 điểm

GDVN- Theo một số chuyên gia giáo dục, hiện tượng số lượng điểm 10 môn Vật lý tăng gấp 11 lần (từ 14 lên 154) so với năm trước không phải dấu hiệu bất thường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác