thumbnail - Du học sai ngành - hậu quả của tư vấn lệch hướng
Quân Mạnh
Hà Nội

Du học sai ngành - hậu quả của tư vấn lệch hướng

Không được trung tâm tư vấn hay "mentor" định hướng rõ ràng, Kim Phượng suýt đưa ra quyết định vội vàng khi du học. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác