thumbnail - Du khách đội mưa đi chơi Vũng Tàu, Phú Quốc
Viễn Đông
Hà Nội

Du khách đội mưa đi chơi Vũng Tàu, Phú Quốc

Tháng 7 là thời gian cao điểm du lịch hè tại các địa phương Phú Quốc, Đà Lạt hay Vũng Tàu. Tuy nhiên, những cơn mưa khiến chuyến đi của một số du khách ảnh hưởng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác