thumbnail - Du khách Mỹ phải quay lại châu Âu để lấy hành lý thất lạc
Quốc Cường
Hà Nội

Du khách Mỹ phải quay lại châu Âu để lấy hành lý thất lạc

Một du khách người Mỹ đã phải mất 96 tiếng di chuyển để có thể lấy lại hành lý bị thất lạc của mình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác