thumbnail - Dự kiến hoàn thành đường Vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1 trong 6 năm
Gia Loc
Hà Nội

Dự kiến hoàn thành đường Vành đai 4 TP.HCM giai đoạn 1 trong 6 năm

5 tỉnh, thành phố có Vành đai 4 đi qua cùng thống nhất triển khai đầu tư đường Vành đai 4 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 năm 2028.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác