thumbnail - Dù mối quan hệ vợ chồng con cái tốt đẹp đến đâu, hai bên thông gia cũng không nên làm những điều này
Thanh Bình
Hà Nội

Dù mối quan hệ vợ chồng con cái tốt đẹp đến đâu, hai bên thông gia cũng không nên làm những điều này

Sở dĩ con dâu, con rể trở thành họ hàng là vì con cái của hai gia đình sau khi yêu nhau đã thành gia lập thất, kết nghĩa. Nền tảng tình cảm của những người thân nếu không sâu sắc, khó mà vững chắc. Cho dù hai gia đình hòa thuận, quan hệ có vẻ ổn, nhưng khi tương tác với nhau phải biết tỷ lệ thuận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác