thumbnail - Đưa Đông Nam Bộ trở thành đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước
Viễn Đông
Hà Nội

Đưa Đông Nam Bộ trở thành đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh vùng Đông Nam Bộ sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm đổi mới, truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang, phẩm chất cao quý, tốt đẹp, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của người miền Đông; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác