thumbnail - Đưa mẹ chồng cũ về nhà, con gái chỉ tấm ảnh trên tường, tôi khóc dọn về đây ở luôn
Viễn Đông
Hà Nội

Đưa mẹ chồng cũ về nhà, con gái chỉ tấm ảnh trên tường, tôi khóc dọn về đây ở luôn

Không yên tâm để mẹ về nhà một mình, tôi và con gái đã đưa mẹ về nhà. Mở cửa thì không thấy chồng cũ ở nhà, xách đồ vào bếp cho mẹ xong tôi nắm tay con gái định rời đi thì con gái lại chỉ vào một bức ảnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác