thumbnail - Đưa toàn bộ chi phí đào tạo về người học là chưa đúng quan điểm của luật
Quốc Cường
Hà Nội

Đưa toàn bộ chi phí đào tạo về người học là chưa đúng quan điểm của luật

Tự chủ ĐH là xu hướng phát triển tất yếu. Nhưng trước thực trạng hiện nay, làm sao để các trường ĐH thực sự được 'cởi trói' để phát triển vẫn là một câu hỏi lớn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác