thumbnail - Đục gốc cây 'dụ' ong rừng làm tổ
Liên Hương
Hà Nội

Đục gốc cây 'dụ' ong rừng làm tổ

Mùa xuân, người Xê Đăng ở huyện Tu Mơ Rông khoét những hốc trên thân cổ thụ cho ong rừng vào làm tổ, đợi mùa hè lấy mật. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác