thumbnail - Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới: Doanh nghiệp lữ hành lo lắng
Trường Sơn
Hà Nội

Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới: Doanh nghiệp lữ hành lo lắng

Doanh nghiệp lữ hành lo lắng ngành du lịch sẽ chịu ảnh hưởng lớn khi Đức ngừng cấp visa vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới màu xanh tím than.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác