thumbnail - Dựng lại tấm bia 'Khuynh cái hạ mã' trước di tích Phu Văn Lâu
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Dựng lại tấm bia 'Khuynh cái hạ mã' trước di tích Phu Văn Lâu

TTO - Sau vụ việc tấm bia đá ghi chữ 'Khuynh cái hạ mã' trước di tích Phu Văn Lâu ở Huế bị gãy làm nhiều khúc, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho dựng mới lại tấm bia này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác