thumbnail - Dùng laser khắc chữ trên đá, robot của NASA đang thực hiện nhiệm vụ gì trên sao Hỏa?
Diệu Thúy
Hà Nội

Dùng laser khắc chữ trên đá, robot của NASA đang thực hiện nhiệm vụ gì trên sao Hỏa?

Robot của NASA đã khắc chữ gì trên sao Hỏa?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác