thumbnail - Dùng tượng đá sư tử đánh vợ tử vong rồi bỏ lên gác ngồi
Viễn Đông
Hà Nội

Dùng tượng đá sư tử đánh vợ tử vong rồi bỏ lên gác ngồi

Ở nhà điều trị COVID-19 cùng vợ nhưng liên tục xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, Nguyễn Cao Thăng đã dùng tượng đá chạm khắc hình sư tử đánh vợ tử vong, sau đó bình thản lên gác ngồi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác