thumbnail - Dưới lớp rau củ trong giỏ xe đạp là 1.000 viên ma túy cho dân chơi "bay lắc"
Minh DucTRan
Hà Nội

Dưới lớp rau củ trong giỏ xe đạp là 1.000 viên ma túy cho dân chơi "bay lắc"

Trong quá trình giao ma túy cho khách, Nguyễn Sỹ Toàn giấu 1.000 viên thuốc lắc giấu dưới lớp rau củ trong giỏ xe đạp
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác