thumbnail - Đường đi bộ 64 tỷ đồng ven sông Tô Lịch bị cày xới
Viễn Đông
Hà Nội

Đường đi bộ 64 tỷ đồng ven sông Tô Lịch bị cày xới

Sau gần 3 năm khai thác, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) bị đề xuất dừng khai thác để nhường đất cho công trình cống gom Nhà máy nước thải Yên Xá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác