thumbnail - Đường đi của bão Nesat
Tuấn Anh
Hà Nội

Đường đi của bão Nesat

Bão Nesat dự báo với sức gió mạnh 117 km/h, cấp 11 vào Biển Đông, có thể suy yếu thành áp thấp khi vào đất liền, vùng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác