thumbnail - Đường ống khí đốt từ châu Phi tới EU: Lợi ích và thách thức an ninh
Tuấn Anh
Hà Nội

Đường ống khí đốt từ châu Phi tới EU: Lợi ích và thách thức an ninh

Ba nước gồm Algeria, Nigeria và Niger vừa ký kết biên bản ghi nhớ chung vào tuần trước, để mở rộng đường ống dẫn khí đốt tới châu Âu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác