thumbnail - Dương tính với chất cấm, hai VĐV Việt Nam ủy quyền cho người khác mở mẫu B
Duy Tân
Hà Nội

Dương tính với chất cấm, hai VĐV Việt Nam ủy quyền cho người khác mở mẫu B

Vụ việc liên quan đến hai VĐV điền kinh Việt Nam có kết quả dương tính với chất cấm, có thêm diễn tiến mới. Vì không thể đến tận phòng xét nghiệm tại Thái Lan nên hai VĐV này phải ủy quyền cho người khác mở mẫu B.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác