thumbnail - EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới
Quốc Cường
Hà Nội

EC cho phép Ba Lan triển khai toa thuốc điện tử xuyên biên giới

Ba Lan mới đây đã được Ủy ban châu Âu cho phép gia nhập nhóm các quốc gia có thể trao đổi đơn thuốc điện tử xuyên biên giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác