thumbnail - Em bênh bạn học là đúng hay sai
Trường Sơn
Hà Nội

Em bênh bạn học là đúng hay sai

Em trân trọng hai người bạn rất thân; các bạn bị một nhóm bạn khác nói xấu rất nhiều, từ tính cách, lời nói, dáng đi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác