thumbnail - Ễnh ương Mỹ và rắn cây nâu thổi bay 16 tỷ USD của kinh tế thế giới
Trường Sơn
Hà Nội

Ễnh ương Mỹ và rắn cây nâu thổi bay 16 tỷ USD của kinh tế thế giới

Theo một nghiên cứu được công bố hôm 28/7, hai loài xâm lấn, gồm ễnh ương Mỹ và rắn cây nâu, đã khiến thế giới thiệt hại khoảng 16 tỷ USD trong giai đoạn 1986-2020.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác