thumbnail - Ép vợ chồng con nợ vào phòng ngủ, đánh đập và bắt ký cam kết trả tiền
Quốc Cường
Hà Nội

Ép vợ chồng con nợ vào phòng ngủ, đánh đập và bắt ký cam kết trả tiền

Không được thanh toán đúng hạn, Nguyễn Trường Quân bắt cặp vợ chồng vay tiền của mình vào phòng ngủ, đánh đập và sau đó bắt ký cam kết “trả nợ đúng hạn” mới cho về.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác