thumbnail - ETF nội xả nhiều cổ phiếu lớn, VN-Index đỏ cuối ngày
Lan đột biến
Hà Nội

ETF nội xả nhiều cổ phiếu lớn, VN-Index đỏ cuối ngày

VN-Index đang tăng 0,88 điểm ở lệnh khớp cuối cùng trong đợt liên tục, đã đổ gục giảm 1,79 điểm ở đợt ATC. VIC, CTG, MSN, MWG và nhiều cổ phiếu khác thay đổi giá đột ngột là nguyên nhân chính...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác