thumbnail - EU đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, gồm cả cấm vận dầu mỏ
Gia Loc
Hà Nội

EU đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, gồm cả cấm vận dầu mỏ

Nếu được thông qua, gói trừng phạt thứ 6 lần này sẽ là bước ngoặt đối với EU.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác