thumbnail - EU nhất trí về kế hoạch "tự nguyện cắt giảm khí đốt" chưa từng có: Vẫn có những ngoại lệ
Viễn Đông
Hà Nội

EU nhất trí về kế hoạch "tự nguyện cắt giảm khí đốt" chưa từng có: Vẫn có những ngoại lệ

Các quốc gia EU không thuộc diện miễn trừ sẽ tự nguyện phấn đấu giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8/2022 đến mùa xuân năm 2023.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác