thumbnail - EVN sẽ được tăng giá điện khi chi phí đầu vào tăng bình quân 1%
Viễn Đông
Hà Nội

EVN sẽ được tăng giá điện khi chi phí đầu vào tăng bình quân 1%

Đó là một trong những nội dung dự thảo lấy ý kiến về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của Bộ Công thương. Trước đây quy định, giá bán điện bình quân tăng đến 3% mới được điều chỉnh tăng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác