thumbnail - Facebook Messenger cho phép hiển thị status giống Yahoo Messenger ngày xưa
Thức SG
Hà Nội

Facebook Messenger cho phép hiển thị status giống Yahoo Messenger ngày xưa

Nền tảng nhắn tin này đã cho phép người dùng có thể hiển thị trạng thái status theo ý muốn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác