thumbnail - Facebook, TikTok thu thập dữ liệu không phép
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Facebook, TikTok thu thập dữ liệu không phép

TikTok và Meta, công ty mẹ của Facebook, được cho là đã dùng công cụ theo dõi, thu thập dữ liệu mà không có sự đồng ý từ người dùng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác