thumbnail - Fed tăng mạnh lãi suất – tác động đối với kinh tế thế giới và Việt Nam
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Fed tăng mạnh lãi suất – tác động đối với kinh tế thế giới và Việt Nam

Theo TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, việc Fed tiếp tục tăng lãi suất trong các tháng tiếp theo sẽ có những tác động rõ nét hơn đến kinh tế - tài chính Việt Nam trên ít nhất là 4 phương diện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác