thumbnail - Festival hoa Đà Lạt 2022 phải khác biệt những lần trước, có điểm nhấn ấn tượng
Lan đột biến
Hà Nội

Festival hoa Đà Lạt 2022 phải khác biệt những lần trước, có điểm nhấn ấn tượng

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng khi ban hành kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác