thumbnail - Flagship Xiaomi đo dáng cùng iPhone 14 Pro Max
Lan đột biến
Hà Nội

Flagship Xiaomi đo dáng cùng iPhone 14 Pro Max

(Tổ Quốc) - Xiaomi 12S Ultra là mẫu smartphone cao cấp nhất của Xiaomi, khi đứng cạnh iPhone 14 Pro Max đều "một chín một mười".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác