thumbnail - Ford Việt Nam triệu hồi 1.444 xe Ranger để sửa kính chắn gió
Trường Sơn
Hà Nội

Ford Việt Nam triệu hồi 1.444 xe Ranger để sửa kính chắn gió

Các xe Ford Ranger sản xuất trong năm 2021 nằm trọng diện triệu hồi để sửa lỗi ở kính chắn gió.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác