thumbnail - Gần 1 tuần thảo luận về lệnh trừng phạt dầu Nga, EU vẫn "bế tắc": 4 quốc gia chưa đồng ý
Thức SG
Hà Nội

Gần 1 tuần thảo luận về lệnh trừng phạt dầu Nga, EU vẫn "bế tắc": 4 quốc gia chưa đồng ý

Các biện pháp trừng phạt của EU cần có sự đồng thuận nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác