thumbnail - Gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
Duy Tân
Hà Nội

Gần 100.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tính chung 7 tháng năm 2022 có 94,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác