thumbnail - Gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung
Lan đột biến
Hà Nội

Gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung

Có gần 20 trường đại học khu vực phía Bắc thông báo xét tuyển bổ sung với điểm xét tuyển từ 15 đến 24 điểm tùy từng ngành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác